Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kontakt Bizgate-Aviation Sp z o.o. Wrocław telefon, adres, NIP

W dniu 16 grudnia 2022 r. Dokonano wpisu nr 22 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o umowie, Dane wspólników oraz Kapitał spółki pierwszego działu KRS. W dniu 14 marca 2023 r. Dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Aktualnie firma zatrudnia 1 (2011) osób. Jego “całkowite aktywa odnotowane wynoszą wzrost z 40429,84%. Zarząd Sundragon S.A z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informację o rezygnacji z funkcji członków Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Dominiczak oraz Pana Grzegorza Wrona z dniem 20. Rezygnacje zostały złożone z uwagi na inne zobowiązania. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku przez Sundragon S.A.

Dojazd do Bizgate-Aviation Sp. z o.o.

Naukowcy z  Akademii Wojsk Lądowych, pod kierownictwem dr. hab. Adam Januszko, prof. AWL, we współpracy ze spółkami Smart Nanotechnology i Jak znaleźć najlepsze darmowe doradztwo handlowe, prezentują unikalne rozwiązanie układu aerodynamicznego statków latających, które może doprowadzić do zrewolucjonizowania szeroko pojętego lotnictwa. Inwestowanie jest ryzykowne i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Podane informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Uzupełnienie do raportu- powołanie członka Zarządu RSY S.A.

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Dokonano wpisu nr 17 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 18 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. W dniu 29 czerwca 2022 r. Dokonano wpisu nr 21 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

BIZGATE-AVIATION SP. Z O.O.

  1. Sprawozdanie z działalności Emitenta za IV kwartał 2015 rokuRAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU TYLKO RSY S.A.
  2. Dokonano wpisu nr 23 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.
  3. Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu udziałów spółki.
  4. W dniu 24 sierpnia 2023 r.
  5. Technologia ta gwarantuje bezpieczeństwo we wszystkich etapach lotu i obniżenie kosztów produkcji.
  6. W załączeniu przekazujemy pełną treść skorygowanego raportu okresowego za 4.

Z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za 4. W dniu 11 kwietnia 2022 r. Dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość szóstego działu KRS. O ewentualnym zawarciu końcowej umowy transakcyjnej Emitent poinformuje osobnym raportem giełdowym. Firma RSY posiada koncesję wojskową AQAP (nakładkę wojskową na ISO 9001), dzięki której może świadczyć usługi na rzecz wojska oraz może brać udział w międzynarodowych przetargach. Z siedzibą w Warszawie “Emitent” podaje do wiadomości, że otrzymał dzisiaj informację od podmiotu zależnego od Emitenta, spółka K500 sp.

BIZGATE-AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Oninnnen specjalizuje się m.in. W sprzedaży hurtowej produktów branży energetycznej. Warunki umowy nie nakładają na Oninnen obowiązku składania zamówień, umowa nie określa też minimalnych ani maksymalnych wielkości potencjalnych zamówień. W oparciu o posiadaną koncesję wojskową oraz certyfikat wojskowy AQAP realizuje usługi na rzecz wojska. Podmiot ten na stałe współpracuje z zakładami wojskowymi, prowadzi m.in.

Dokonano wpisu nr 8 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. W dniu 30 grudnia 2020 r. Dokonano wpisu nr 14 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. W dniu 24 czerwca 2021 r. Dokonano wpisu nr 16 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

Specjalistyczne naprawy silników przeznaczonych dla wojska, w tym do czołgów, samojezdnych wyrzutni rakietowych i wozów bojowych. Dzięki posiadanym koncesjom i uprawnieniom, RSY sp. Może uczestniczyć w przetargach oraz realizować naprawy silników dla całego NATO.Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na strategiczny charakter inwestycji oraz potencjalne korzyści finansowe jakie pośrednio za pośrednictwem RSY sp. Może wygenerować Emitent. Jednocześnie Emitent wskazuje, że nabył 100% udziałów w RSY sp. Z o.o., a tym samym stał się podmiotem dominującym wobec tej spółki i wyniki finansowe Emitenta będą konsolidowane z RSY sp.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku. Uchwały Aleksander Herchik podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 11 kwietnia 2023 roku.

Powodem korekty jest zmiana prezentacji sprawozdania z sytuacji finansowej ze skróconej do poziomu szczegółowości użytego w sprawozdaniach rocznych. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA Trichet Jean Claude-słynny francuski ekonomista i finaner Sundragon S.A. W dniu 10 luty 2021 roku. Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na strategiczny charakter listu, który powinien pozytywnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

– 14 listopada 2024 roku. Specjalistyczne naprawy silników przeznaczonych dla wojska, w  tym do czołgów _m.in. T-72 i PT-91 Twardy, samojezdnych wyrzutni rakietowych i wozów bojowych.

– 11 sierpnia 2023 roku;• raport okresowy za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2023 roku. Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023 przez SUNDRAGON S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % akcji na ZWZA RSY S.A. W dniu 5 czerwca 2017 roku RSY S.A.

Przełomowa technologia, zastosowana w bezzałogowcu FlatFlyer oparta jest na generowaniu opływu turbulentnego, który zapewnia samolotowi siłę nośną, jednocześnie całkowicie eliminując konieczność skręcenia aerodynamicznego skrzydła. Samolot ma kadłub o przekroju kołowym i cztery połączone ze sobą końcówkami skrzydła tworzące obrys kwadratu. Końcówki skrzydeł mają dodatni kąt wzniosu. Profil skrzydeł jest stały wzdłuż rozpiętości – prostokątny z ostrymi krawędziami natarcia.

– 12 maja 2022 roku;• raport okresowy za II kwartał 2022 r. – 12 sierpnia 2022 roku;• raport okresowy za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 roku. W załączeniu przekazujemy pełną treść skorygowanego raportu okresowego za 3. W załączeniu przekazujemy pełną treść skorygowanego raportu okresowego za 4.

Może uczestniczyć w przetargach oraz realizować naprawy silników dla całego NATO. Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu udziałów spółki. Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku spółki zależnej od Emitenta. Jest spółką w Polska z główną siedzibą w Wrocław. Działa w sektorze Produkcja statków powietrznych i części do nich. Spółka została założona 22 sierpnia 2011.

Dokonano wpisu nr 24 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Dokonano wpisu nr 25 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS. Z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku. Z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 kwietnia 2023 roku. Z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2023 roku. Dokonano wpisu nr 20 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o umowie pierwszego działu KRS oraz rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

Prawidłowy tekst raportu poniżej. Oczywista omyłka pisarska dotycząca nazwy Spółki. Zwołanie NWZ Sundragon S.A.Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Sundragon S.A.Projekty uchwał na NWZ Sundragon S.A.Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnikaProponowane zmiany treści Statutu Sundragon S.A. Spółka RSY będzie w najbliższej przyszłości zamierzała, przystępować do przetargów na terenie wyżej wymienionych krajów w celu uzyskania kontraktów na naprawy silników wojskowych.

Wykaz akcjonariuszy posiadający powyżej 5% akcji na ZWZA w dniu 26 czerwca 2019 roku RSY S.A. Łatwość startu i lądowania pozwalają na jego użycie w skomplikowanym środowisku, takim jak teren zurbanizowany. Konstrukcja FlatFlyera umożliwia produkowanie wersji bezzałogowca o różnych gabarytach, dopasowanych do wymagań użytkownika, zapewniając elastyczność potrzebną na polu bitwy. Niezależnie od wielkości i rodzaju przenoszonego ładunku / wyposażenia, bsp nie traci cech niewykrywalności.

Laisser un commentaire

0.0/5